HVB

HVB

Cean HVB arbetar med starkt individualiserade vårdplaneringar i nära samarbete med den unge och socialtjänsten. Vi finns i Vårberg, i Stockholm och har sex platser i hemlik miljö. Vi tar emot pojkar med missbruk och samsjuklighet.

Familjehem

Familjehem

Cean familjehem tar emot jourplaceringar och stadigvarande placeringar av barn, ungdomar, unga vuxna och förälder-barn på uppdrag av socialtjänsten. Vi erbjuder behandling genom Ceans öppenvård.
Alla familjehem får regelbunden handledning.

Privatpersoner

Privatpersoner

Vår breda kompetens ger oss ett stort utbud av tjänster för privatpersoner.

Företag

Företag

Våra tjänster gentemot företag är högkvalitativa och prisvärda.

Alkohol- & Narkotikarådgivning för vuxna

Genom ett avtal med Stockholms Stads socialförvaltning erbjuder vi Stockholms Stads vuxna medborgare personlig alkohol- och narkotikarådgivning angående sig själv, en familjemedlem eller andra närstående. Det är en kostnadsfri samt anonym rådgivning, för dig som bor i Stockholms stad.

Adress: Kocksgatan 38, 116 29 Stockholm
Maila till radgivning@cean.se eller ring.

0708-399 225

stockholm_stad