Huvudkontor:

Hammarby kajgata 12
120 30 Stockholm
Växel: 08-128 56 000
info@cean.se

Kontakta oss

Växel
08-128 56 000
Förfrågningar
Kommuner & Landsting

020-30 20 60

Förfrågningsansvarig

Peter Kult 08-128 56 004 peter.kult@cean.se

Ekonomiansvarig

Åsa Wentzel 08-558 03 815 ekonomi@cean.se

Verksamhetschef

Malin Rosell 08-128 56 002 malin.rosell@cean.se

Enhetsansvarig Öppenvård

Annelie Waldau 08-128 56 030 annelie.waldau@cean.se

Enhetsansvarig Familjehem Stockholm

Ingela Martinsson 08-128 56 021 ingela.martinsson@cean.se

Enhetsansvarig Familjehem Uppsala / Dalarna

Jenny Paulsén 08-128 56 070 jenny.paulsen@cean.se

Enhetsansvarig HVB

Ewa Brändholm 08-128 56 051 ewa.brandholm@cean.se

Enhetsansvarig Cean Åre Öppenvård

Bianca Zandén 08-128 56 080 bianca.zanden@cean.se

Alkohol- och Narkotikarådgivare

Håkan Adolfsson 0708-399 225 radgivning@cean.se