Om oss

AB Cean är ett vårdföretag som funnits sedan 1998. Vi arbetar med barn, ungdomar och unga vuxna som, på grund av beroende och/eller sociala problem, behöver familjehem, boende och/eller behandling för att förändra sin livssituation.

Vi har dessutom en samtalsmottagning där vi välkomnar individer, par och familjer men också medarbetare och arbetsgrupper i behov av stöd kring frågor kopplade till mående och psykisk hälsa.

All personal på Cean har omfattande och bred vård- och behandlingskompetens och delar alla en relationell grundsyn.

Vårt arbetssätt

På Cean arbetar vi utifrån ett anknytningsteoretiskt synsätt som innebär att relationen mellan behandlaren och individen står i fokus. Vi arbetar utifrån en icke-repressiv, lågaffektiv metodik och utgår från individens egna önskemål och behov. Individen erbjuds alltid evidensbaserade behandlingsmetoder och all personal får kontinuerlig handledning av legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Jobba hos oss

Ceans företagskultur bygger på gemenskap, empati och professionell kunskap. Vi söker alltid kompetenta människor som delar vår relationella grundsyn och har förmågan att se individen där den är. Ibland utlyses fasta tjänster, då kommer du hitta annons om denna nedan, men vi söker ofta vikarier och extrapersonal. Skicka ditt CV till arbeta@cean.se eller till enhetschefen där du är intresserad av att arbeta.