Cean familjehem får regelbunden handledning av erfarna familjehemskonsulenter som alltid arbetar nära vårt öppenvårdsteam.

Cean familjehem

Vi tar emot barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser, missbruk, trauma, anknytningssvårigheter samt psykiska och sociala problem. Alla barn och ungdomar som placeras i Ceans familjehem erbjuds behandling genom Ceans öppenvård.

ANSÖK OM PLATS

Våra familjehem

Du som är familjehem arbetar miljöterapeutiskt i vardagen. Du som familjehem får ett nära stöd av våra familjehemskonsulenter som är socionomer med mångårig erfarenhet av familjehemsvård. Vi erbjuder utbildning och grupphandledning regelbundet. Vi har beredskap kvällar, nätter och helger. Familjehemsarbete är ett teamarbete där du som familjehem är mycket viktig. Vill du tillsammans med oss göra skillnad?

BLI FAMILJEHEM

Målgrupp och verksamhet

Cean familjehem har arbetat med familjehemsvård sedan 2012 och är främst verksamma i mellansverige. Vi tar emot barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser, missbruk, trauma, anknytningssvårigheter, psykiska samt sociala problem. I våra familjehem kan vi också ta emot förälder-barn som behöver skydd, eller stöd med att utveckla en tryggare anknytning.

Vi erbjuder ett kraftigt förstärkt stöd till våra familjehem samt behandling till familjehemsplacerade barn och ungdomar via vår öppenvård. Öppenvårdsteamet består av leg. psykologer, leg psykoterapeuter, socionomer och leg psykiater. Ceans öppenvård kan genomföra psykologutredningar, neuropsykiatriska utredningar samt förälder- barnutredningar.

Cean strävar alltid efter att barn och ungdomar som bor hos oss ska ha en fungerande skolgång eller annan anpassad sysselsättning. Vi följer regelbundet upp skolarbetet och erbjuder skolans personal handledning eller konsultation.

Om familjehemmen

 • Alla våra familjehem är utredda enligt Nya Kälvestensmetoden.
 • Flertalet av våra familjer har många års erfarenhet av att vara familjehem.
 • Jour- och familjehemsföräldrarna får regelbunden handledning av leg.psykolog eller psykoterapeut och veckovisa samtal eller besök av konsulent.
 • Alla familjehem utbildas i ”Ett hem att växa i”, Vägledande samspel/ ICDP och anknytningsteori för att öva på och stärka sin förmåga till samspel och reflektion.
 • Vi erbjuder stöd till biologiska barn i familjehem utifrån familjens önskemål och uppdrag som familjehem
 • Kvalitetssäkring

  För oss är det viktigt med kvalitet och att ledningssystemet som styr vårt arbete har en sammanlänkande funktion. Arbetet med dokumentation, förståelse och uppföljning av rutiner och arbetssätt är centralt för ett kvalitativt socialt arbete.
  Den unge får dessutom regelbundet genomföra BECK:s ungdomskalor, CORE och ASSIST, vilka är självskattningar kring sitt eget mående.

  Kontaktuppgifter:

  Enhetschef och förfrågningsansvarig: Jenny Paulsén – 08-128 56 071

  Verksamhetsutvecklare: Carola Clomén – 08-128 56 011

  Kvalitetssamordnare: Ingela Martinsson – 08-128 56 021

  Behandlingsideologi

  Vår behandlingsfilosofi vilar i en relationell grundsyn.

  Behandlingsmetoder

  • Familjehemmets roll är att skapa en trovärdig och tillitsfull relation till barn och ungdomar utifrån behandlingsmetoder som har en förankring i anknytnings-, mentaliserings- och affektteori.
  • Familjehemmet använder sig av vardagens möjligheter för att uppnå ett positivt samarbetsklimat, vilket är grunden för all förändring.
  • I handledningen får familjehemmet hjälp att hitta metoder och redskap som bäst gynnar barnet och ungdomens utveckling.
  • Vi strävar alltid efter att lyfta fram det som fungerar hos barnet och ungdomen och stärka det som hen är bra på.
  • Ceans öppenvård erbjuder psykoterapi, lekterapi, föräldrastöd samt annan behandling utifrån önskemål.
  • Biologiska föräldrars engagemang och delaktighet är viktig. Vi utformar stödinsatser utifrån de resurser och önskemål som föräldrarna har.
  • Vi kan erbjuda behandling i hemmet, Vägledande samspel eller systemisk familjeterapi som en eftervårdsinsats.