Behandling på riktigt

Cean Öppenvård erbjuder kvalificerad behandling och stöd till alla som är placerade inom Cean, samt till andra HVB-hem och familjehem som är i behov av kompetens och behandling gällande substansbruk, neuropsykiatriska svårigheter samt psykosocial problematik.

Cean Öppenvård består av ett team av psykologer, psykoterapeuter, psykiatriker, socionomer samt alkohol – och drogterapeuter. Vi erbjuder psykiatrisk bedömning, skräddarsydda behandlingspaket, handledning och familjesamtal vid riskbruk, missbruk och samsjuklighet.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med placerade barn, ungdomar och unga vuxna med psykosocial problematik, substansbruk, kriminalitet och neuropsykiatri. Vi tar denna patientgrupp på allvar, ger inte upp och brinner för att använda och förmedla kompetens gällande missbruk och samsjuklighet.

Vår behandlingsfilosofi utgår från socialstyrelsens riktlinjer om att arbeta med samsjuklighet och beakta den mångbottnade problematik som ofta finns hos den här gruppen. Vi använder evidensbaserade metoder i form av motiverande samtal och KBT på ett för målgruppen anpassat vis, och tar ansvar för den terapeutiska relationen, vid vilken vi lägger stor vikt.

Vi lägger grunden genom fördjupade bedömningar. I dessa ingår social kartläggning, missbruksbedömning samt psykiatrisk intervju. Bedömningen faller ut i ett utlåtande som kan användas både internt och gentemot socialtjänst, vilket innehåller den unges hjälpbehov, önskemål, ev. psykiatriska diagnoser samt rekommendationer för behandling och förhållningssätt. Cean Öppenvård kan utifrån bedömningarna även erbjuda konsultationer med behandlingspersonal och familjehem. Vi kan även utföra neuropsykiatriska utredningar.

Vi skapar skräddarsydda behandlingspaket utifrån den unges behov som kan bestå av psykoedukativa samtal, motiverande samtal, psykoterapi eller familjesamtal.

Alla våra insatser utvärderas med vetenskapligt utprövade bedömningsinstrument vilka återkopplas till den unge, boendet och socialtjänst när så önskas.
Våra lokaler och mottagning ligger Hammarby sjöstad, Hammarby Kajgata 12