Cean Öppenvård

Du kan använda dig av AB Cean även utan att vara i behov av boende. Vår breda kompetens, inom missbruks- neuropsykiatrisk- och psykosocial problematik och behandling, ger oss ett stort utbud av tilläggstjänster. Dessa erbjuder vi separat eller i anpassade paket för kvalificerad öppenvård.

Förhållningsätt i vår öppenvård

I vår öppenvård gäller naturligtvis samma förhållningssätt, behandlingsmetoder samt grundsyn och policy i arbetet med alkohol och droger som i hela AB Cean. För mer ingående information om hur vi arbetar, läs om våra andra enheter Cean HVB, Cean Kvalificerat Stödboende och Cean Familjehem.

Test- och utredningsmetoder som används inom Cean

ASQ; Attachment Style Questionare – mäter anknytning, självskattningsformulär.
Becks Ungdomsskalor – Självskatttningsskalor för emotionell och social problematik.
BDI – Självskattningsformulär för att mäta depression ”21 items”.
ORT – Object Relations Technique projektiv metod från objektrelationsteorin.
Föräldraenkät – Underlag för behandlingsplacering.
AQ – Autism Spectrum Quatient- testar av Aspberger-autismdrag/syndrom.
Brown ADD Scales – Bedömning av ADHD-problematik.
SDQ-Sve enkät – Kartlägger styrkor och svårigheter.
WISC IV Wescler Scales – Prövar funktioner och mäter allmän intelligens.
Rey Complex Figure – mäter visuospatial konstruktionsförmåga och minne.
ADOS-Autism Diagnostic Observation Schedule.
Dyskalkyli och Dyslexitest – Intial Bedömning.
ABAS – Skattningsskalor som mäter adaptiva färdigheter.
Madrs skattningsskalor – Självskattning vid depression.

Förfrågningar: Peter Kult – 020 30 20 60

AB Cean tilläggstjänster

  • Läkare
  • Psykolog
  • Leg psykoterapeut
  • Leg sjuksköterska
  • Beroendespecialist
  • Psykiatriker
  • Utredningar och tester (se bredvid)